Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku – C9 (Bonus 6)

Ngoại chương: Châu báu của Nam tước

“Mồ, cha. Cha lại đang nhìn miếng giấy bút tích đó nữa?” –Soruna

“Ồ, Soruna.” –nam tước

Tiểu thư Soruna nhìn hơi ngạc nhiên vào người cha Nam tước đang chăm chú xem mảnh giấy bút tích trong phòng riêng ông một mình như thường lệ.

Mảnh giấy bút tích này là thứ mà cận thần ông đã gửi từ công đô Công tước Oyugock. Nó được vẽ với kí tự lớn mà họ chưa từng thấy trước đó.

“Trông chữ viết tay mạnh mẽ này. Chẳng phải trông như nó gánh trên vai cả thế giới sao. Mà còn nữa, những kí tự cổ đại đó đang chực chờ bùng nổ! Xui thay, nó quá khó đọc, nhưng những từ này ắt có nghĩa quan trọng.” –nam tước

Nụ cười của cô hé rộng khi thấy tự cha cô đang gật gù trong khi nhìn rất mãn nguyện chỉ ra một lần trong suốt lần đầu nó diễn ra.

Soruna, người con gái, không nghĩ là ông ấy đã nhìn ngắm nó mỗi đêm trong một tháng thẳng từ đó cho tới cả bây giờ. (ed check câu này)

Đó là mảnh bút tích của vị cứu tinh thế giới, anh hùng của Đế quốc Saga, Masaki. Cô không biết là loại phương cách nào mà hiệp sĩ Pendragon có được vật này.

Mảnh bút tích được viết bằng cổ tự mà không ai có thể đọc nói, đó là.

「Tới Nam tước Muno-san

YES! Lolita, NO! Động đến.

Anh hùng Hayato Masaki 」

Có lẽ là điều may mắn cho họ không thể đọc được chữ cổ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s