Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku – C12 (Bonus 8)

Chương phụ lục: bảng skill nhân vật chính cho tới vol12

Viết theo [Tên (cấp kĩ năng) Chương nhận được].

Những skill nhận được nhưng không được ghi trong chương, được ghi ở đây. Tôi thêm ※ ở cuối để phân biệt chúng.

Tiêu chuẩn skill:

Lv1….Beginner…Sơ khởi (Sơ tâm giả)

Lv3….Standard… Tiêu chuẩn (Nhất nhân tiền)

Lv5….Expert… Chuyên gia (Thục luyện giả)

Lv7….Master… Bậc thầy (Đạt nhân)

Lv9….Genius… Thiên tài (Thiên tài)

Lv10….Godly… Thần cấp (Thần nghiệp)

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s